top of page

Ledningens värderingsarbete

Karta, kompass och ledstjärna. En workshop som vägleder er rätt.

För ledningsteam 

För att medarbetare skall veta vart företaget är på väg behöver ledningsteam tydligt signalera hur företagets visioner, värderingar och målsättningar ser ut. Ett arbete som man behöver återkomma till regelbundet.


Workshop med värderingsarbete 

Vi arbetar med frågor som; Har vi en klar ledstjärna att sikta mot? Vet alla hur vi följer just vår karta? Och visar kompassen att vi är på väg åt rätt håll? Värderingsarbetet förs framåt mot konkreta handlingsplaner.


Workshopen följer en konkret metod där alla blir hörda och aktiva i dialogen. Och teamet får jobba tillsammans. Kan göras både inne eller ute i det fria, i kombination med en utomhusaktivitet.


Vår föreläsare

Erika Fogelberg (ped.mag, mental coach och vildmarksguide) har ett stort intresse för naturen och att öka välbefinnandet hos individer. Hon har bl.a. utbildat lärare och chefer i Positiv Psykologi

"Erika fångade upp alla våra olika perspektiv. Det var en givande dag"

Priser

Tid: ca 3 h

Pris för 10 pers: 4.900 kr

Telefon

0954-305 00

Följ oss på

  • Instagram
  • Facebook

Contact form

Thank you for your message!

bottom of page