top of page

Integritetspolicy

Tunet Hemavan AB värnar om din personliga integritet. Denna policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förklarar hur vi samlar in och använder oss av personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Denna information gäller för dig som blir kund hos oss av eller som kontaktar oss av olika anledningar. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.
 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.


Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.


Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Tunets verksamhet är Tunet Hemavan AB (org.nr 556683-6358) personuppgiftsansvarig. Adress Tunet Hemavan AB, Kvarnstensvägen 1, 925 93 Hemavan.


Vilka personuppgifter sparar vi om dig, varför och med vilket stöd?

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss, såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter och kostönskemål, i samband med din bokning hos oss.

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

 • Fullgöra en bokning.

 • Kunna identifiera dig som kund, t.ex. vid komplettering av din bokning.

 • Ta betalt för din bokning. Om du väljer att betala med faktura, med eller utan delbetalning, hanterar vi också personuppgifter om dig tillsammans med våra partners för betallösningar.

 • Eventuellt upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med din betalning.

 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köp- och bokningsvillkor.

 • Kontakta dig vid eventuella förändringar i bokningen.

 • Skicka ut ankomst och anläggningsrelaterad information som t.ex. tider, menyer, ändringar.

 • Marknadsföra våra produkter, t.ex. via e-post, SMS eller annan elektronisk kommunikation.

 • Sammanställa statistik för utveckling av verksamheten.

 • Utländska gästers ifyllda kontaktuppgifter sparas i 3 månader enligt lagen.


För företag

När du för någon slags kommunikation med oss som företagskund angående, t.ex. offert för konferens, samarbetsavtal, hanterar vi även:

 • Fakturerings- och avtalsinformation.

 • Kontaktinformation samt personuppgifter till t.ex. dig och företaget du representerar.


När du tar kontakt och kommunicerar med oss

Det finns många olika sätt som du kan kommunicera och ta kontakt med oss. till exempel genom sociala medier, telefon eller mail. När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv har lämnat till oss.

Vi hanterar

 • Namn och kontaktuppgifter

 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

 • Vi hanterar dessa personuppgifter för att:

  • Besvara dina frågor och hantera ditt ärende, t.ex. avhjälpa fel och hantera klagomål.

  • För att kunna hantera din bokning eller förfrågan.

  • För att kunna förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida.

 

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika bokningsprogram där vi hanterar alla våra bokningar. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar dessa personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna, och att de endast behandlar personuppgifterna för de ändamål som är bestämt. Våra personuppgiftsbiträden är Jupiter (bokningssystem), Book Visit (bokning online), Wix (kontaktforumlär och nyhetsbrev via webbplats) samt Fortnox (ekonomisystem).


Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

När vi anlitar andra aktörer för aktiviteter, guidade turer och transporter kan vi behöva dela dina personuppgifter. Dessa är då självständigt personuppgiftsansvariga, och då gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål med personuppgiftsbehandlingen alternativt så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. 

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter, samt begära begränsning av hur dina personuppgifter får hanteras.
 

Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du även klaga hos Datainspektionen.
Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter; info@tunet.se

bottom of page